Kalendariet

 Fredagen den 21 december

Sista arbetsdagen före julledighet. Vi slutar som vanligt 15.00.

Torsdagen den 28 och fredagen den 29 december

Dagliga verksamheten stängd.

Onsdagen den 2 januari 2019

Arbetet på dagliga verksamheten Högklint börjar igen efter julledigheten.


Onsdagen den 23 januari 2019

Planeringsdag, dagliga verksamheten Högklint stängd.