Timvikarier

Vi behöver fler timvikarier till våra gruppboenden och vår dagliga verksamhet.

Hör av dig till Annika Strand

jobb@stiftelseneir.se eller 070-775 99 93