Om oss

Stiftelsen Eir är en socialterapeutisk verksamhet som bedriver daglig verksamhet enligt       9 §10 LSS med hantverksinriktning samt tre gruppboenden enligt 9 § 9 LSS.

Den dagliga verksamheten Högklint samt de två gruppbostäderna Graniten och Lilla Balsberga ligger i Mölnbo samhälle. Gruppbostaden Husesta By ligger ca 8 km utanför samhället Mölnbo.

För oss är det av stor vikt att vi vistas i en omgivning där respekten för varje människas individualitet utgör grunden i samvaron. Vi har en helhetssyn på varje individs vilja och möjligheter och skapar utifrån det ett individuellt anpassat arbete. Vi anser att upplevelsen av att kunna utföra ett efterfrågat och meningsfullt arbete är viktigt och en förutsättning för att kunna utvecklas.

Vi anser att vikten av att förstå och bli förstådd är en förutsättning för social delaktighet. Vi arbetar därför med olika typer av kommunikativt och kognitivt stöd, allt utifrån det individuella behovet.

I vårt socialterapeutiska arbete och förhållningssätt lägger vi också stor vikt vid stabilitet och förutsägbarhet. Detta sker genom fasta rutiner, god planering och fokus på årstidsväxlingar.